شایع ترین دلایل مشکل لق شدن ایمپلنت: 1. وارد آمدن فشار یا ضربه روی ایمپلنت اگر به هر دلیلی در هفته های اول پس از کاشت ایمپلنت ضربه ای به آن وارد شود، فشار وارده بر استخوان فک پس از کاشت ایمپلنت افزایش خواهد
مطالعه بیشتر