ایمپلنت دندان پیش چیست؟ ایمپلنت جلویی یک روش مطمئن و دائمی برای جایگزین کردن دندان جلو از دست رفته است. این کاشت به صورت مستقیم در استخوان فک قرار می گیرد و پس از آن تاج یا دندان مصنوعی در جای خالی
مطالعه بیشتر