دوره نقاهت بعد از جراحی فک بعد از جراحی فک ارتودنتیست و جراح برای دوره نقاهت جراحی فک توصیه هایی به بیمار ارائه می کنند که عبارتند از : رژیم غذایی بیماربعد از جراحی فک بهتر است فقط مایع باشد و پس
مطالعه بیشتر