روش های ترک مکیدن انگشت توسط کودک مکیدن انگشت شست مکیدن انگشت شست عمل شایعی است که بسیاری از کودکان آن را انجام می دهند و تا قبل از 5 سالگی چندان جای نگرانی ندارد. با این وجود لازم است برای جلوگیری
مطالعه بیشتر