بررسی روش های مختلف ایمپلنت دندان ایمپلنت دندان یک روش دائمی و مناسب برای دندان های از دست رفته می باشد. دندان هایی که قابل ترمیم نبوده و پزشکان و جراحان دندان پزشک به کمک تکنیک هایی مانند لمینت دندان و کامپوزیت
مطالعه بیشتر