بررسی ضرورت استفاده از خمیر دندان مخصوص لمینت اول از همه باید بدانید که لمینت‌های دندان، علی رقم اینکه از مقاومت خوبی در برابر تغییر رنگ برخوردار هستند. اما در صورت عدم رعایت بهداشت مناسب، می‌توانند دچار چنین تغییراتی شوند. در این
مطالعه بیشتر