عفونت ایمپلنت دندان چیست؟ ایمپلنت‌های دندانی دقیقاً مانند دندان‌های طبیعی عمل می‌کنند و می‌توانند مانند دندان‌های طبیعی آلوده شوند که در این صورت عفونت ایمپلنت دندان رخ خواهد داد، ایمپلنت‌های دندانی آلوده در صورت بی‌توجهی یا عدم مراقبت منظم از سوی متخصص
مطالعه بیشتر