بررسی علل اصلی کج شدن دندان ‌های کودک متأسفانه آمار دندانپزشکی نشان می‌دهد که تعداد کودکان مراجعه‌کننده برای انجام ارتودنسی دندان، هر سال در حال افزایش است و این نشان می‌دهد که مسأله کج شدن دندان‌های کودک تحت تأثیر عوامل مختلفی دارد
مطالعه بیشتر