بررسی علل تغییر رنگ کامپوزیت دندان پس از نصب کامپوزیت دندان، دندانپزشک تمامی نکات مراقبتی را با بیمار در میان می‌گذارد و پس از آن، این خود بیمار است که باید تمام تلاشش را برای نگهداری و افزایش طول عمر کامپوزیت‌ها به
مطالعه بیشتر