بررسی عوارض احتمالی جرم گیری دندان به طور کلی نمی‌توان به قطع مواردی را برای مضرات جرم گیری دندان بیان کرد. زیرا این روش درمانی با درصد بالایی موفقیت همراه است. در این مطلب سایت دکتر ندا مکانیک بهترین دندانپزشک زیبایی اصفهان
مطالعه بیشتر