بررسی عوارض نصب نادرست لمینت دندان نصب نادرست لمینت های سرامیکی موجب بروز بیماری های پریودنتال خواهد شد که موجب آسیب رسیدن به لثه، و استخوان های نگهدارنده دندان می شود. اگر بخواهیم درباره بیماری های لثه در سنین مختلف و ارتباط
مطالعه بیشتر