انواع پروتز دندان انواع پروتز دندان سه نوع دارد: پروتز ثابت پروتز متحرک ایمپلنت دندان متخصصان پروتزهای دندان یا (Prosthodontist) بر اساس نظر بیمار یا دلایل پزشکی پروتز ثابت، متحرک و ایمپلنت را پیشنهاد می‌کنند. خانم دکتر ندا میکانیک بهترین دندانپزشک اصفهان
مطالعه بیشتر