بررسی عوارض کاشت نگین روی دندان عوارض کاشت نگین بر روی دندان اجتناب ناپذیر است! آسیب به مینا‌ی دندان، افزایش خطر پوسیدگی، مشکلات بهداشت دهان و دندان، ترک خوردن و لب پر شدن نگین، حساسیت لثه از عوارض کاشت نگین بر روی
مطالعه بیشتر