بررسی عوامل ایجاد ترس از عصب کشی دندان عصب کشی دندان یکی از رایج‌ترین اقدامات درمانی در دندانپزشکی است که برای درمان التهاب و عفونت ریشه دندان انجام می‌شود. این روش درمانی می‌تواند باعث نجات بسیاری از دندان‌های آسیب‌دیده شود. اما متاسفانه
مطالعه بیشتر