عکس رنگی دندان چیست؟ برای ارزیابی سلامت دهان از رادیوگرافی دندان استفاده می شود. در این نوع تصویربرداری برای دیدن داخل دهان و دندان ها از پرتوهای ایکس با دوز پایین استفاده می شود. به گونه ای که دندانپزشک با این تصاویر
مطالعه بیشتر