فرق ایمپلنت با دندان ثابت بدون شک ایمپلنت دندان از دندان ثابت یا پروتز دندان بسیار بهتر می باشد. بخصوص در موارد زیر: زیبایی صورت زمانی که فرد دندان خود را از دست می دهد، قیافه ظاهری او دچار تغییر خواهد شد.
مطالعه بیشتر