نقش پروتز دندان کامل یا پارسیل با لثه نرم چیست؟ پروتز دندان با لثه نرم :در واقع لثه نرم به صورت یک لایه با ضخامت ۱-۲ میلی متری در زیر لثه سخت پروتز به مدت کوتاه استفاده می شود تا تورم یا
مطالعه بیشتر