لمینت دندان مناسب چه کسانی نیست؟ درست است که برای استفاده از روش لمینت، محدودیت چندانی وجود ندارد اما با این حال نیز در برخی از موارد، روش لمینت برای بعضی از افراد، جوابگو نیست و باید روش‌های دیگری را برای اصلاح
مطالعه بیشتر