چه عواملی باعث ایجاد شکاف بین دندانها می شود؟ برای اینکه در کنار درخشندگی لبخند خود عملکرد گفتاری و جویدنی خوبی داشته باشید لازم است که تمام مشکلات تراز دندان ها شامل فاصله بین دندان ها را اصلاح و درمان کنید.  شکاف
مطالعه بیشتر