بررسی مزایای جرم گیری دندان در افراد سیگاری سیگار حاوی نیکوتین و قطران است که این مواد می‌توانند نقش بسزایی در زرد شدن دندان‌ها داشته باشند. در این مطلب سایت دکتر ندا مکانیک بهترین دندانپزشک زیبایی اصفهان مزایای جرم گیری دندان در
مطالعه بیشتر