بررسی مزایا و معایب اصلاح دندان خرگوشی با لمینت درست است که لمینت نمی‌توان این مشکل را از بن و ریشه اصلاح کند، اما مزایای زیادی دارد. در این مقاله سایت دکتر ندا مکانیک بهترین دندانپزشک کودکان اصفهان مزایا و معایب اصلاح
مطالعه بیشتر