مزیت های انجام کامپوزیت برای کودکان کامپوزیت ماده‌ای رزینی است که به رنگ دندان ساخته می شود و برای ترمیم و اصلاح ظاهری دندان‌ها به کار می‌رود. از پر کردن شکستگی‌های کوچک تا اصلاح کج بودن دندان‌ها، کاربردهای کامپوزیت متنوع است. در
مطالعه بیشتر