مسواک مخصوص ایمپلنت دندان نه تنها برای دندان طبیعی بلکه ایمپلنت دندان نیاز به مسواک زدن دارد. اما افرادی که اقدام به کاشت ایمپلنت دندان نموده اند همانند افراد عادی نمی توانند از مسواک های معمولی استفاده کنند. این اشخاص بایستی از
مطالعه بیشتر