بررسی مقایسه ارتودنسی با کامپوزیت این را به عنوان یک اصل کلی به خاطر بسپارید که هر یک از روش‌های درمانی، علی رقم داشتن برخی مشکلات، اگر به درستی استفاده شوند، مزایای زیادی هم به همراه خواهند داشت. در این مطلب سایت
مطالعه بیشتر