بررسی مقایسه ایمپلنت متحرک و ثابت زمانی برای کاشت ایمپلنت دندان مراجعه می کنید با تنوع ایمپلنتهای متحرک یا ثابت رو برو می شوید. تصمیم گیری برای انتخاب بستگی به شرایط دندانی بیمار و تشخیص متخصص دندانپزشکی دارد. در این مقاله سایت
مطالعه بیشتر