بررسی و مقایسه لمینت سرامیکی با سایر روش‌های ترمیمی دندان در ترمیم دندان‌های آسیب‌دیده یا بهبود ظاهر دندان‌ها، لمینت سرامیکی تنها گزینه موجود نیست؛ به علاوه، ونیرهای کامپوزیتی و لمینت‌های بدون تراش نیز انتخاب‌هایی هستند که مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این
مطالعه بیشتر