بررسی و مقایسه لمینت معمولی با لمینت کانتکت لنز و لومینیرز لومینیرز بسیار نازک و شفاف است و برای اجرای آن نیاز به تراش کمتری در دندان وجود دارد، اما به دلیل ضخامت ½ میلی متر لمینت و برای جلوگیری از بیرون
مطالعه بیشتر