بررسی موارد تاثیرگذار در استحکام ایمپلنت دندان به صورت کلی ایمپلنت از استحکامات بسیار زیادی برخوردار است زیرا برای ساخت ایمپلنت از پایه تیتانیومی استفاده می شود که این قطعه فلزی از استحکام بسیار بالایی برخوردار است. در این مقاله سایت دکتر
مطالعه بیشتر