نحوه تمیزکردن پروتز دندان تمیزکردن پروتز دندان پروتزهای دندان بسته به اینکه ثابت یا متحرک هستند، به روش‌های مختلفی برای تمیزکردن نیاز دارند. تمیزکردن بریج و ایمپلنت همچون سایر دندان‌های طبیعی است. اما برای تمیزکردن پروتزهای متحرک باید آنها را از دهان
مطالعه بیشتر