چگونگی عصب کشی دندان چهار کاناله عصب کشی دندان یکی از روش‌های درمانی رایج در حوزه دندان‌پزشکی است. هر دندان بر اساس تعداد کانال‌های ریشه‌ای که دارد، متفاوت است. تعداد ریشه و کانال دندان تاثیر مستقیمی بر هزینه و پیچیدگی عملیات عصب
مطالعه بیشتر