نحوه گرفتن عکس رادیوگرافی دندان دستگاه opg رادیوگرافی دندان با استفاده از دستگاه opg که یکی از تجهیزات پیشرفته در حوزه دندانپزشکی است، انجام می شود. رادیوگرافی دندان زمانی انجام می‌شود که دندانپزشک بخواهد ناهنجاری ها و آسیب های دندانی را به
مطالعه بیشتر