بررسی نکات مراقبتی بعد از ارتودنسی دندان کودکان رعایت بهداشت دهان و دندان امری مهم است که نه تنها قبل از استفاده از درمان ارتودنسی لازم است بلکه بعد از ارتودنسی نیز بسیار قابل توجه می باشد. در این مطلب سایت دکتر
مطالعه بیشتر