عصب کشی دندان چیست ؟ روت کانال یا عصب کشی دندان  (Root Canal) یک پروسه دندانپزشکی است که شامل از بین بردن بخش داخلی و نرم دندان یا پالپ (pulp) است. پالپ از اعصاب، بافت همبند و عروق خونی ساخته شده است
مطالعه بیشتر