پروتز دندان ثابت انواع پروتز دندان ثابت عبارتند از: ۱- روکش تک واحدی دندان (single dental crown) معمولا دندان زمانی نیاز به روکش دارد که به علتی ساختار دندان ضعیف شده و نیاز به حفاظت و حمایت با روکش دارد و یا
مطالعه بیشتر