پروتزهای دندانی نیمه متحرک ( over denture ) پروتزهای دندانی نیمه متحرک یا اوردنچر نیز نوعی درمان پروتز دندانی متحرک است که در واقع دست دندان کاملی بوده که روی دو پایه دندانی یا چند پایه ایمپلنت می نشیند. به نسبت پروتز
مطالعه بیشتر