بررسی پیشگیری از علل ریختن دیواره دندان پر شده شکستن یا ریختن دیواره دندان پر شده، یک وقوع غیرمنتظره است که باعث نگرانی ما می‌شود. معمولا فشار زیاد در هنگام جویدن غذاهای سفت باعث لغزش پرکننده می‌شود‌. اما بدترین اتفاق هنگامی رخ
مطالعه بیشتر