روش های پیشگیری و درمان پوسیدگی دندان کودکان پوسیدگی و مشکلات ناشی از آن باعث ایجاد دندانهای خراب کودکان شده و به مرور زمان عملکرد دهان و دندان را با مشکل روبرو می‌کند. روش‌های مختلفی برای برطرف کردن پوسیدگی و جلوگیری از
مطالعه بیشتر