چانه عقب رفته چیست؟ چانه عقب رفته عقب‌بودن چانه نسبت به لب، در برخی مواقع باعث مخدوش‌شدن ظاهر و ایجاد عوارض ناخوشایندی در ناحیه فک، دهان و دندان می‌شود. این ناهماهنگی میان دندان‌ها به چانه عقب رفته معروف است. عقب‌رفتگی چانه زمانی
مطالعه بیشتر