بررسی کاربردهای کامپوزیت نانوفیل در دندانپزشکی در دنیای همیشه در حال تکامل دندانپزشکی، فناوری نقش اساسی در افزایش کیفیت مراقبت های ارائه شده به بیماران دارد. یکی از این پیشرفت‌های تکنولوژیکی که در دندانپزشکی ترمیمی انقلابی ایجاد کرده است، کامپوزیت نانوفیل است.
مطالعه بیشتر