بررسی کاربردها و معایب روکش های دندانی روکش های دندانپزشکی (که گاهی به آن روکش پورسلن یا روکش لمینتی دندانپزشکی نیز گفته می شود) پوسته های نازک و سفارشی ساخته شده از مواد به رنگ دندان هستند که برای پوشش سطح دندان
مطالعه بیشتر