بررسی کاشت ایمپلنت برای افراد سیگاری آیا عمل کاشت ایمپلنت برای سیگاری ها امکان پذیر و موفقیت آمیز است؟ جواب به صورت خلاصه “بله” است. چنین افرادی هم می توانند از موهبت ایمپلنت بهره ببرند و تقریبا مانعی سر راهشان نیست. اما
مطالعه بیشتر