آیا کامپوزیت موجب بوی بد دهان می شود؟ بسیاری از افراد وقتی برای اولین بار برای کامپوزیت به دندانپزشک مراجعه می کنند این سوال را دارند که آیا کامپوزیت باعث بروز بوی بد دهان می شود؟ در این نوشته از سایت دکتر
مطالعه بیشتر